Drempelbedrag voor subsidie zonnepanelen bij sportclubs verlaagd naar 2.500 euro.

13/12/2021

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) pleitte er eerder deze maand in een evaluatierapport voor om het minimale drempelbedrag van 5.000 euro van de regeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) te verlagen. Door de huidige hoogte zijn met name kleinere verenigingen minder in de gelegenheid om gebruik te maken van de subsidie. Zij komen vaak niet aan dit drempelbedrag met de beoogde investering.

Zie voor volledig artikel zie: Solarmagazine.nl