Eindstand najaarsronde SDE++ 2020: 3.603 megawattpiek aan projecten met zonnepanelen goedgekeurd.

07/11/2021

Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Ye?ilgöz-Zegerius van Economische Zaken en Klimaat. Begin juni meldde de staatssecretaris al een tussenstand en nu heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland na 10 maanden (!) de beoordeling van alle aanvragen voor subsidie afgerond. De beoordeling zou niet alleen langere tijd in beslag hebben genomen vanwege het grote aantal aanvragen, maar ook vanwege de nieuwe opzet van de subsidieregeling waarbij de projecten voortaan worden gerangschikt op basis van de subsidiebehoefte per vermeden ton CO2.

Voor volledig artikel zie: Solarmagazine.nl