Ontwerpbesluit om gemeenten zonnepanelen te laten verplichten bij industriegebouwen naar Tweede Kamer.

15/10/2021

Nadat de Tweede Kamer zich heeft uitgesproken over het voorstel, zal het kabinet het ontwerpbesluit voor advies voorleggen aan de Raad van State. Vervolgens kan het wijzigingsvoorstel definitief worden vastgesteld.

Voor volledig artikel zie: Solarmagazine.nl