47 procent van Nederlanders is bereid te investeren in zonnepanelen.

15/10/2021

27 procent heeft zonnepanelen
?
Waar 19 procent van de geënquêteerden in 2019 aangaf de beschikking over zonnepanelen te hebben, is dat nu 27 procent. Het aandeel Nederlanders dat aangeeft wel zonnepanelen te kunnen plaatsen maar deze nog niet hebben, daalde van 52 naar 45 procent.

Voor volledig artikel zie: Solarmagazine.nl