Gemeenten krijgen pas vanaf 1 juli 2022 kans om zonnepanelen te verplichten op industriegebouwen.

06/09/2021

De ministerraad heeft deze maand het ‘Besluit tot wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het duurzaam gebruik van daken’ aangenomen en besloten voor te leggen aan de Eerste en Tweede Kamer (red. zie kader). Omdat het besluit gebruikmaakt ?van de instrumenten van de Omgevingswet, kan het pas in werking treden als ook de Omgevingswet in werking treedt.

Voor volledig artikel zie: Solarmagazine.nl