We Drive Solar: ‘Batterij elektrische auto is het goud van de energietransitie’

29/08/2021

‘Zonne-energie wordt steeds duurder inpasbaar.’ Dat stelt Robin Berg, directeur van We Drive Solar. ‘De prijzen van zonnepanelen mogen over de jaren dan flink zijn gedaald; integratie in het energiesysteem vraagt om almaar grotere investeringen in het stroomnet. De volatiliteit in het aanbod van zon en wind is bovendien een gegeven. De vraag is dus hoe je tegen acceptabele maatschappelijke kosten naar 100 procent hernieuwbare energie kunt. Het antwoord ligt in het opslaan van groene elektriciteit.’

Voor volledig artikel zie: Solarmagazine.nl