Energy Storage NL over grootschalig pv met batterijen: ‘Sector staat klaar, SDE++-subsidie moet’.

11/07/2021

Nederland telt enkele grote zonne-energiesystemen met batterijen. Van commercieel gezonde projecten is echter nog geen sprake. Stefan Olsthoorn, platformmanager van Energy Storage NL, legt de bal in de hoek van de overheid. ‘De sector is er klaar voor. Er moet beleid komen om deze cruciale ontwikkeling voor de energietransitie te faciliteren.’

Voor volledig artikel zie: Solarmagazine.nl