CBS: 83 procent van de Nederlanders wil meer zonne-energie.

13/06/2021

Het CBS heeft van februari tot en met juni 2020 ruim 3.600 Nederlanders van 18 jaar of ouder bevraagd voor het onderzoek Belevingen. De groep is gevraagd wat ze denken en doen in relatie tot klimaatverandering en energietransitie.

Voor volledig artikel zie: Solarmagazine.nl