Staatssecretaris voert vrijwillige registratiedrempel in voor teruggave btw op zonnepanelen.

03/05/2021

Vrijwillige registratiedrempel
‘Ik ben voornemens om binnenkort, vooruitlopend op wetgeving, goed te keuren dat voor die gevallen waarin geen sprake is van een teruggaafbelang en waarin de omzet zeer beperkt zal zijn – minder dan 1.800 euro per jaar – aanmelding voor de kleineondernemersregeling niet meer nodig is’, meldt Vijlbrief. ‘Dit betekent in de praktijk een vrijwillige registratiedrempel.’

Voor volledig artikel zie: Solarmagazine.nl