Nieuwe Energiewet: ‘Problematiek rond transportschaarste vraagt om holistische herijking van aansluit- en transportplicht’

09/09/2020

De redactie van Solar Magazine ging in gesprek met Alienke Ramaker, manager Public Affairs bij de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), die de belangen van onder meer de zonne-energiesector behartigt bij de invoering van de nieuwe wet.

Voor volledig artikel zie: Solar Magazine