Kosten-batenanalyse Enexis: zonnepanelen op bedrijfsdaken beter dan op landbouwgrond

09/09/2020

Enpuls heeft het bijbehorende onderzoek uit laten voeren door Berenschot en Kalavasta. Zij hebben in het onderzoek zonnepanelen op landbouwgrond, bedrijfsdaken en op daken van particulieren met elkaar vergeleken. Hierbij is niet alleen gekeken naar hoe rendabel de verschillende opties zijn voor investeerders, maar zijn ook de maatschappelijke kosten en baten in beeld gebracht waaronder verzwaring van het elektriciteitsnet, impact op het landschap en werkgelegenheid.

Voor volledig artikel zie: Solar Magazine