Energie Samen over te lage postcoderoossubsidie: ‘Versnelling blijft uit, gevaar voor stilstand’

09/09/2020

De aanleiding voor de wijziging van de regeling verlaagd tarief – beter bekend als de postcoderoosregeling – ligt bij het Klimaatakkoord. ‘In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat de energiebelasting op elektriciteit wordt afgebouwd’, opent Zomer het gesprek. ‘Dit raakt de businesscases van bestaande en nieuwe postcoderoosprojecten. Bovendien is de postcoderoosregeling door minister Wiebes in het verleden al eens “een draak van een regeling” genoemd. Dat alles tezamen was reden voor de overheid om de regeling te herzien.’

Voor volledig artikel zie: Solar Magazine