PBL: verduurzamen huis voor woningeigenaren niet rendabel, extra subsidies nodig

01/09/2020

Zonder aanvullend beleid zal de bijdrage van huiseigenaren aan het halen van het Klimaatakkoord volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) daarom fors minder zijn dan waar de overheid nu mee rekent. Voor het onderzoek heeft het PBL de huidige energierekening vergeleken met de energierekening na verduurzaming inclusief de investeringslasten. Uit dat onderzoek naar de kosten en opbrengsten van de verduurzaming van eigen woningen concludeert het PBL dat woonlastenneutraliteit voor vrijwel geen enkele eigenaar-bewoner haalbaar is. Eén van de obstakels voor de verduurzaming van woningen is dat de besparingen ook op de lange termijn niet opwegen tegen de investering. Voor de meeste huiseigenaren is wachten op lagere investeringskosten of betere regelingen volgens het PBL daarom de aantrekkelijkste optie.

Zie voor volledig artikel: Solarmagazine