PBL: afbouw salderingsregeling zonnepanelen maakt verduurzamen woningen moeilijker

01/09/2020

Het PBL concludeert in een vandaag gepubliceerd onderzoek dat met de huidige investeringslasten en regelingen voor huiseigenaren het verduurzamen van hun woning niet rendabel is. Zonder aanvullend beleid zal de bijdrage van huiseigenaren aan het halen van het Klimaatakkoord volgens het PBL daarom fors minder zijn dan waar de overheid nu mee rekent. De afbouw van de salderingsregeling is volgens het PBL nadelig voor de verduurzaming, maar is tegelijkertijd niet per se het einde van de verduurzaming.

Zie voor volledig artikel: Solarmagazine