Vanaf eind 2020 ISDE-subsidie voor zonnepanelen op scholen, zorginstellingen en mkb met kleinverbruikersaansluiting.

07/07/2020

Minister Wiebes wil de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE-)regeling in de loop van het vierde kwartaal van 2020 openstellen voor de uitrol van zonnepanelen bij scholen, zorginstellingen en het mkb.

Belangrijke randvoorwaarde is wel dat zij een kleinverbruikersaansluiting hebben en hierdoor niet in aanmerking komen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++).

Zie voor volledig artikel: Solar Magazine