Regeling Duurzaam Thuis uitgebreid.

09/02/2020

Eigenaar-bewoners en huurders van bestaande woningen kunnen een lening tegen een voordelig rentetarief aanvragen. Daarmee kunnen ze hun woning verduurzamen en/of levensloopbestendig maken. Deze regeling wordt uitgebreid.

Zie voor volledig artikel: Provincie Limburg