Afbouw salderingsregeling: minimumprijs voor met zonnepanelen opgewekte stroom

09/11/2019

Minister Wiebes wil in de wet vastleggen dat zonnepaneleneigenaren vanaf 2023 voor een steeds groter deel van de met hun zonnepanelen opgewekte stroom een "redelijke vergoeding" van hun energieleverancier krijgen. 

De minister meldt aan de Tweede Kamer dat zonnepaneeleigenaren vanaf 2023 een gedeelte van de opgewekte zonnestroom nog steeds kunnen salderen en dat zij voor het andere deel een redelijke vergoeding van de energiebedrijven gaan ontvangen. De percentages van deze 2 delen moeten in de komende periode nog definitief worden vastgelegd. Momenteel is de hoogte en de berekening van de redelijke vergoeding niet in wetgeving geregeld en dat wil Wiebes nu wél wettelijk gaan regelen. 

Voor volledig artiktel zie: Solar Magazine