Limburg start proef met zonnepanelen op plaats van afgebroken varkensstallen

28/10/2019

Dit blijkt uit een brief van Gedeputeerde Staten waarin vragen van Provinciale Statenvragen van Forum voor Democratie beantwoord worden. In het kader van de warme sanering varkenshouderij hebben de provincie Limburg en gemeenten zich gecommitteerd aan een actieve rol bij het benaderen, begeleiden en ondersteunen van potentieel stoppende varkenshouders en het treffen van maatregelen om verrommeling van het platteland te voorkomen door sloop en/of herbestemming. Daarbij worden de stoppende ondernemers ondersteund in het vinden van een toekomstperspectief.

Voor het volledige artikel zie: Solar Magazine