Uitgangpunten wind en zonne energie - samenvatting

15/09/2019

Door de uitdagingen van de energietransitie met de overgang van fossiel gedragen naar
hernieuwbare energiebronnen staat we in Nederland voor grote opgaven. Windenergie zal
onontbeerlijk zijn om de doelstellingen uit het klimaatakkoord invulling te geven. Hierdoor
zal de directe leefomgeving van alle burgers ingrijpend veranderen.

Klik hier voor de volledige tekst.