Klimaatakkoord 28 juni

09/07/2019
Klimaatakkoord gepresenteerd

Nederland moet in 2030 minimaal 49 % minder CO2 uitstoten dan in 1990. Dit is het belangrijkste doel van het Klimaatakkoord dat 28 juni is gepresenteerd. Dit betekent dat over iets meer dan tien jaar 1,5 miljoen woningen van het aardgas af moeten zijn en dat komende jaren zoveel mogelijk woningen beter moeten worden geïsoleerd. In 2050 mag vrijwel geen enkele woning nog met aardgas worden verwarmd.

 

Dit staat erin voor huiseigenaren

Het Klimaatakkoord zal vrijwel alle huiseigenaren raken. Deze afspraken staan in het akkoord:

 

1,5 miljoen woningen zonder aardgas

Uiterlijk in 2030 moeten 1,5 miljoen bestaande woningen van het aardgas af zijn. Alternatieven zijn onder meer warmtepompen en warmtenetten. Ook moeten huiseigenaren worden verleid hun woning te isoleren.

 
Aardgasvrij per woonwijk

Gemeentes moeten eind 2021 bekend maken wanneer welke woonwijken aardgasvrij worden gemaakt. Uiterlijk acht jaar voor de levering van aardgas stopt, krijgen bewoners te horen wat het alternatief voor aardgas wordt en wat dit voor hun situatie betekent. Voor wijken die voor 2030 aan de beurt zijn, moet in 2021 duidelijk zijn wat in de plaats van aardgas komt. Huiseigenaren moeten vroegtijdig en serieus worden betrokken bij de planvorming. De komende jaren worden als proef tientallen woonwijken aardgasvrij gemaakt.

 
Kosten verduurzamingsmaatregelen

De kosten van de verduurzamingsmaatregelen mogen in principe niet hoger zijn dan de besparing op de energierekening. Als dat niet lukt, zal de Rijksoverheid met extra (financiële) ondersteuning komen.

 

Isolatieaanbod

Voor verschillende woningtypes wordt een isolatiestandaard geïntroduceerd. De standaard geeft aan tot welk niveau het huis moet worden geïsoleerd om klaar te zijn voor het alternatief van aardgas. De standaard moet zijn gebaseerd op de bouwkundige mogelijkheden van een woning en de kosten moeten in verhouding tot de baten staan. De standaard is niet verplicht en zal waarschijnlijk worden gebruikt als voorwaarde voor subsidiëring en financiering van duurzaamheidsmaatregelen. Voor losse verbouwingen (zoals die van het dak, de gevel of vloer) komen streefwaardes voor isolatie. Verder moeten huiseigenaren een aantrekkelijk isolatieaanbod krijgen. De hoogte van de standaard en de streefwaarden moeten nog worden uitgewerkt.

 

Cv-ketelverbod

Het cv-ketelverbod is voorlopig van de baan. Het bedrijfsleven en de installatiesector gaan werken aan betere, stillere en goedkopere alternatieven zoals (hybride) warmtepompen. Na 2025 wordt gekeken of een cv-ketelverbod alsnog nodig is.
Belasting op gas omhoog, op elektriciteit omlaag
Aardgas wordt de komende jaren duurder - vanaf 2020 stijgt de belasting erop. Het hogere gastarief moet huishoudens stimuleren minder gas te verbruiken en duurzame maatregelen te nemen. Vanaf 2021 daalt de belasting op elektriciteit. Ook krijgen consumenten meer belastingkorting op de totale energierekening.

 

Financieringsmogelijkheden

Er worden nieuwe financieringsmogelijkheden geïntroduceerd. Zo is een overdraagbare lening voor verduurzaming aangekondigd. Huiseigenaren die een lening voor energiebesparende maatregelen afsluiten, moeten die bij een verhuizing kunnen overdragen aan de nieuwe bewoners. Deze gebouwgebonden financiering moet uiterlijk in 2022 mogelijk zijn. Ook is een warmtefonds voor huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaars aangekondigd. Wie door de huidige leennormen moeilijk of geen financiering kan krijgen, kan hier terecht. Een huiseigenaar mag maximaal 25.000 lenen en de lening loopt maximaal 20 jaar. Het fonds is bedoeld voor het verduurzamen van de woning.

 

VvE verduurzamen

De financieringsmogelijkheden voor Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) die willen verduurzamen, worden verbeterd. Financiële partijen (o.a. banken) onderzoeken hoe ze VvE’s kunnen stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. Ook voor VvE’s die uit minder dan zes appartementen bestaan, wordt een passende financieringsvorm gezocht.

 

Nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting

75 % van alle nieuwbouwwoningen die tot eind 2021 worden opgeleverd, mogen geen aardgasaansluiting meer hebben. Is het niet meer mogelijk een woning aardgasvrij op te leveren, dan moeten bouwers meerwerkpakketten aanbieden waarmee de overstap naar aardgasloos wonen makkelijker wordt. Bijvoorbeeld door extra isolatie en zonnepanelen. Nieuwbouwkopers kunnen geld lenen bij het Nationaal Energiebespaarfonds als zij hun woning alsnog aardgasvrij willen maken.


Meer betrokkenheid bij windmolens

De ambitie is dat 50 % van de opgewekte energie door windmolens op land eigendom wordt van omwonenden. Het betrekken van bewoners bij windmolenparken creëert meer draagvlak.

 

Informatie over energiebesparende maatregelen

Om huiseigenaren optimaal te informeren en te ontzorgen bij het energiezuinig maken van hun huis, staat vanaf januari 2020 op energiebesparendoejenu.nl gevalideerde informatie over verduurzamingsmaatregelen en de bijbehorende indicatieve energiebesparing. Dit wordt gekoppeld aan financierings- en subsidiemogelijkheden. Verder komt er een onafhankelijk (regionaal) energieloket, onder verantwoordelijkheid van de gemeente, om de partijen die betrokken zijn bij de wijkgerichte aanpak (dus ook bewoners) te ondersteunen.

 

Positie huiseigenaren

De vereniging gaat met onder meer de Rijksoverheid, Woonbond, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Aedes uitwerken hoe de positie van de huiseigenaar kan worden geborgd in de wijkgerichte aanpak.

 

link: Vereniging Eigen Huis