Haalbaarheidsonderzoek Collectieve Opwek Zonnepanelen

14/11/2018

Begin november 2018 is Echt Susteren Energie gestart met een studie naar de haalbaarheid van collectieve energieopwekking. Doel hiervan is om een aantal locaties te ontwikkelen, waar op grote(re) schaal duurzame energie wordt opgewekt middels het plaatsen van zonnepanelen. Denk hierbij aan zonnedaken en/of zonneweides. De komende periode zal blijken of dit ook in onze gemeente haalbaar is. Te zijner tijd zullen leden van de energiecoöperatie en inwoners van de Gemeente Echt-Susteren worden geïnformeerd, op welke manier zij kunnen participeren in en meeprofiteren van deze projecten. Het haalbaarheidsonderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Limburg.

Logo-Prov-Limburg-gesubsidieerd-door(kleur)