Toch btw-teruggave voor alle kopers zonnepanelen

03/05/2018

Huiseigenaren die in het verleden zonnepanelen hebben gekocht, kunnen de betaalde btw over de panelen en installatie terugkrijgen, ongeacht het jaar van aankoop. Dat heeft staatssecretaris Snel besloten als reactie op een dringende oproep daartoe van Vereniging Eigen Huis.

Ook wordt de procedure voor mensen die alsnog btw terugvragen eenvoudiger: zij hoeven slechts één keer aangifte te doen in plaats van over alle verstreken jaren. Ook hier had de vereniging op aangedrongen.

Bobby Raghoenath, fiscaal jurist bij Vereniging Eigen Huis, legt uit wat er is gewijzigd:

Tot duizenden euro's voordeel

Directeur Belangenbehartiging Rob Mulder: 'Wij zijn erg blij dat de staatssecretaris gehoor heeft gegeven aan onze oproep. De arbitraire tijdsgrens voor terugvragen is verdwenen en de procedure vereenvoudigd. Dat is goed nieuws. Btw-teruggave kan eigenaren honderden tot duizenden euro’s voordeel opleveren.'

Huiseigenaren die de btw over zonnepanelen en installatie daarvan terug willen krijgen, moeten zich laten registreren als btw-ondernemer. Vanaf eind december 2017 liep het storm bij de Belastingdienst met btw-teruggave verzoeken. Die grote toeloop leidde tot vertraging in de afhandeling van aanvragen bij de Belastingdienst.

De afgelopen maanden honoreerde de Belastingdienst alleen verzoeken over aankopen vanaf 2013 en over 2012, mits het verzoek vóór 1 januari was ingediend. Teruggaveverzoeken over eerdere aankopen werden aangehouden. De Belastingdienst laat deze tijdsbepaling nu vallen. Vereniging Eigen Huis heeft hier krachtig voor gepleit.

Van Fuchs tot Hoge Raad

Op 20 juni 2013 deed het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak in de zaak Fuchs. Sindsdien kunnen particulieren met zonnepanelen onder voorwaarden btw-ondernemer worden en zo de btw op aanschaf en installatie terugvragen. Toenmalig staatssecretaris Weekers stelde dat kopers van na die datum binnen vijf jaar na het kalenderjaar van aanschaf hun aanvraag moesten indienen. Kopers van vóór 20 juni 2013 vingen bot. 

De Hoge Raad oordeelde echter op 15 december 2017 dat de wet geen termijn stelt, waardoor ook consumenten die vóór 20 juni 2013 zonnepanelen kochten voor btw-teruggave in aanmerking kwamen. Eind december 2017 bevestigde de Belastingdienst aan Vereniging Eigen Huis die mogelijkheid, maar stelde wel dat een verzoek tot teruggave binnen vijf jaar moest zijn ingediend.

Vereniging Eigen Huis startte daarop een campagne om huiseigenaren die in 2012 zonnepanelen hadden gekocht ertoe te brengen nog vóór 1 januari 2018 hun verzoek in te dienen. Ook riep de vereniging kopers die al voor 2012 panelen kochten op om zich bij de Belastingdienst te melden voor teruggave. Lees de exacte uitleg van de regeling> 

 

Bron: Vereniging Eigen Huis 

illustratie-zonnepanelen-op-schuin-dak-02E33842_web