Groei duurzame energie leidt tot meer investeringen TenneT

08/12/2017
Netwerkbeheerder TenneT investeert vanwege de sterke toename van vooral windmolenparken en zonnecollectoren de komende jaren meer in het Nederlandse hoogspanningsnet. De komende tien jaar nemen de investeringen toe tot zo'n 5,5 à 6,5 miljard euro, waarvan 2 miljard euro op zee en de rest op land.
 

Tot 2022 gaat het al om 500 miljoen euro meer.

Doordat het aantal bronnen van hernieuwbare energie toeneemt, wijst TenneT op de noodzaak voor een Europees elektriciteitsnetwerk. De netwerkbeheerder steekt dan ook veel geld in het uitbreiden van verbindingen met buurlanden België, Duitsland en Denemarken.

 

De capaciteit van zonnepanelen lag in Nederland eind 2016 op 1,8 à 2 gigawatt. Dat was een verdubbeling sinds 2014.

TenneT denkt dat daar tot 2035 jaarlijks 1 gigawatt bij komt, maar houdt rekening met een groei naar 30 gigawatt in die periode.

 

Windparken

De capaciteit van windparken op zee neemt volgens het Energieakkoord tot 2023 toe tot 4,5 gigawatt. De komende jaren worden er windparken met een capaciteit van 3450 megawatt gebouwd voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust.

TenneT verwacht daarnaast dat de vraag naar elektriciteit toeneemt, onder meer door meer elektrische auto's en vrachtwagens, maar ook door warmtepompen. Omdat apparaten steeds zuiniger worden, valt die groei echter mee.

 

Bron: nu.nl, Door: ANP Foto: ANP

tennet