Ondernemer spekt vooral eigen portemonnee met duurzaamheid

09/10/2017

Drie op de vier mkb’ers doet inmiddels aan duurzaamheid. Ongeveer de helft zet in op energiebesparing, één op de drie doet aan afvalreductie en recycling. De belangrijkste drijfveer voor verduurzaming? De eigen portemonnee. 

Duurzaam ondernemen wordt bij de ondernemers vooral ingegeven door de te realiseren kostenbesparingen en niet zozeer uit ideologische motieven, zo constateren de economen van ING Economisch Bureau op basis van een onderzoek onder bijna 700 mkb-bedrijven. 

,,Duurzaamheid moet in de eerste plaats financieel voordeel opleveren voor het bedrijf. Dat verklaart ook waarom energiebesparing zo hoog scoort. De terugverdientijd van dergelijke investeringen zijn over het algemeen kort," aldus de onderzoekers.

Ook voor de komende twee jaar zeggen de mkb'ers vooral te willen inzetten op energiebesparende maatregelen en in het opwekken of gebruik van duurzame energie, zoals zonnepanelen en windenergie. Verregaande maatregelen zoals CO2-reductie en natuurherstel blijken vrij laag te staan op de investeringsagenda van het midden- en kleinbedrijf. 

 

Concurrentie

,,Het begin is er, maar er is nog een lange weg te gaan. Duurzaamheid biedt ook kansen voor het mkb om zich bijvoorbeeld met nieuwe verdienmodellen te onderscheiden van de concurrentie. Vooral innovatieve mkb-bedrijven zetten duurzaamheid hier actief voor in”, signaleren de ING-onderzoekers. 

Duurzaamheid is een belangrijk thema in de kabinetsformatie. Met een doelstelling van een reductie van de CO2-uitstoot van 85 procent tot 95 procent in 2050 ontkomt ook het mkb er niet aan om duurzamer te worden. 

 

Bron: AD, Natasja de Groot

 

greenenergy