Klimaat-stresstest voor alle Nederlandse gemeenten

19/09/2017

Alle gemeenten in Nederland moeten de komende twee jaar een stresstest doen om knelpunten op het gebied van onder meer wateroverlast in kaart te brengen. Dat staat in het zogenoemde Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, dat vanmiddag is gepresenteerd in Den Haag.

Het is een nieuw onderdeel van het jaarlijkse programma van de Deltacommissaris, dat traditiegetrouw op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Met het Deltaplan moet Nederland zo goed mogelijk worden voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering.

Weersextremen

Uit nieuwe wetenschappelijke inzichten blijkt dat de hoeveelheid regen in piekbuien mogelijk sneller toeneemt dan tot nu toe in de deltascenario's is aangenomen. Daarmee wordt ook de urgentie om Nederland hierop voor te bereiden groter, zegt Deltacommissaris Wim Kuijken.

Naast de problemen die kunnen ontstaan door hevige regenval, gaat het overigens ook om de gevolgen van andere weersextremen, zoals uitzonderlijke droogte, hitte en overstromingen. Ook hier moeten alle gemeenten zich zo goed mogelijk op voorbereiden.

De stresstest wordt op dit moment ontwikkeld en zal uiterlijk eind dit jaar klaar zijn. Alle gemeenten zijn verplicht om op zijn laatst in 2019 de test te hebben gedaan.

Sommige gemeenten hebben al een eigen soort stresstest gedaan. Maar het is een vereiste, vindt de Deltacommissaris, dat alle gemeenten uiteindelijk dezelfde test doen, zodat de uitkomsten ook grotendeels vergelijkbaar zijn.

Ziekenhuizen

De Deltacommissaris signaleert dat Nederland nog lang niet overal goed is voorbereid op de gevolgen van extreem weer.

Zo zouden ziekenhuizen generatoren niet in de kelders moeten plaatsen, zouden grote energiecentrales beter niet meters onder NAP kunnen staan en zouden snelwegen niet langer verdiept in het landschap moeten worden aangelegd, zoals recent nog is gebeurd met een nieuw deel van de A4 en de A27.

Riolering

Als het gaat om stortbuien is het vooral belangrijk om te weten waar al het water naartoe stroomt. Maar ook tot welk niveau de riolering het aan kan en waar vervolgens problemen kunnen ontstaan.

Voor een deel beschikken waterschappen al wel over deze kennis, maar zij gaan bijvoorbeeld weer niet over bouwplannen. Gemeenten bepalen waar en hoe gebouwd wordt, en dus is het belangrijk dat zij de leiding hebben als het gaat om het klimaatbestendig maken van bebouwing en bijvoorbeeld ook infrastructuur.

Zeespiegel

De Deltacommissaris kijkt ook naar de stijging van de zeespiegel. Eerder dit jaar meldde het KNMI dat de zeespiegel mogelijk sneller stijgt dan gedacht. Het is nu nog te vroeg voor de Deltacommissaris om hier uitgebreid op te reageren, maar hij kondigt al aan dat het Deltaprogramma van volgend jaar de mogelijke impact van versnelde zeespiegelstijging concreter in beeld zal brengen.

 

Bron: NOS, Heleen Ekker   Foto: Wateroverlast in Eindhoven SQ VISION

illustratie-WOE