Echt-Susteren Energie

01/07/2017

Duurzaamheid en groene energie worden steeds belangrijker, ook in onze gemeente. Om duurzame oplossingen te verspreiden onder de inwoners van de gemeente is de Energie Coöperatie Echt-Susteren Energie (ESE) opgericht. Zij gaan energiezuinige en duurzame oplossingen bij de inwoners van deze gemeente op de kaart zetten. Duurzaam produceren, inkopen en besparen van energie, daar gaat het om!

Dankzij onze coöperatie kunnen inwoners samen slimmer en efficiënter met energie omgaan, dat is goed voor hun portemonnee én het milieu.

Bovendien kunnen we met de coöperatie, onafhankelijk van grote energieleveranciers  investeren in duurzame projecten. De coöperatie kan veel samenwerken met lokale ondernemers om ook de werkgelegenheid te stimuleren.

Coöperaties in andere gemeenten hebben al veel successen geboekt op het gebied van energiebesparing, opwekking van duurzame energie en energielevering. De coöperatie draagt bij aan nieuwe samenwerkingsverbanden en innovatieve technische oplossingen en nieuwe verdienmodellen.

Op de Energiemarkt kunt u kennis maken met de coöperatie en voornamelijk lokale bedrijven welke gespecialiseerd zijn in duurzame energie oplossingen. Hier krijgt u inzichten in energiebesparende maatregelen. De focus ligt op isoleren. Deze tips en maatregelen zijn niet alleen goed voor het milieu maar ook voor uw portemonnee. De Energiemarkt is op 30 september in het gemeentehuis van 13.00 uur - 17.00 uur. 
Tip: Neem uw energierekening meer voor concrete tips en advies.

illustratie-zonnepark-windturbine-greenenergy